Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2012

Nas nie ma już dawno, nie będzie już nigdy. Mam blizny, bo parę chwil ukłuło jak igły.
— B.R.O<3
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada
A wiesz co jest najgorsze? że uczę się z tym żyć. I staje się tym kim, najbardziej nie chciałem być. Stoi przy mnie tyle osób, a nie zna mnie prawie nikt...
— Vixen

July 11 2012

9277 403d 390
pan świetlicki numer miliard na mojej zupie
Reposted fromdzass dzass viaroses roses
Byłaś jedynym miejscem tego miasta
możliwym do dotknięcia,
ale zdrewniałaś i zniknęłaś
- nie jesteś warta tego wiersza,
a i ten wiersz niewarty ciebie.
Znalazłem dzisiaj słaby puls,
tłukący się czasami pod podłogą
- przywarłem całym ciałem.
— 'Ty' - Świetlicki
Reposted frommaliwa maliwa viaroses roses
(...) chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Żulczyk!
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj vianot-alice not-alice

April 18 2012

Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
Może ona byłaby ze mną szczęśliwa. Może kiedyś. Ale chyba nie warto tego sprawdzać moim kosztem.
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromlugola lugola vianamesarestupid namesarestupid
Było w niej (...) coś cynicznie wyrozumiałego. (...) było w niej coś dziwnego, jakiś uszlachetniający smutek. Mądry, zdrowy smutek, a raczej wynikające z zupełnego życiowego rozszarpania zmęczenie.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka vianamesarestupid namesarestupid
I ona jak zwykle się brudzi, z tym, że teraz jest rzeczywiście śliczna, piękna, wybucha tym pięknem, ono bije jej z oczu, palców i zębów, z jej drobnej figury, z grzywki, z poobijanych kolan.
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromlugola lugola vianamesarestupid namesarestupid
6519 0af8 390
Reposted fromNails Nails
Od tej pory wszystko było wspólne: oddechy, czas, powietrze, ciało.
— "Zespoły napięć" Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viaimpreska impreska

March 15 2012

1425 7527 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viahimym himym
0717 baff 390
Reposted fromsusz susz viahimym himym
1048 d56d 390
Reposted fromwormstache wormstache viahimym himym
6050 565c 390
Reposted fromwormstache wormstache viahimym himym
6050 565c 390
Reposted fromwormstache wormstache viahimym himym
5546 fad6 390
Reposted fromshakeme shakeme viahimym himym

March 10 2012

6113 2f51 390
Reposted frommarysia marysia viakajka kajka
9992 5553 390
Reposted frommarysia marysia viakajka kajka
9669 b5d8 390
3566 49e6 390
bardzo w moim stylu?
Reposted fromannestesia annestesia viakajka kajka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl